Olika sätt att bli husägare i Thailand

build a house in ThailandDet första och vanligaste sättet att bli husägare i Thailand är att vara den som gifter sig med en thailändsk medborgare. Här kommer du då att kunna ge denne alla de pengar som behövs för byggnation eller köp av huset, och därmed kunna njuta av att kalla dig husägare och leva i ett eget hus precis som hemma. I realiteten är det dock inte du som äger huset, och med hjälp av den thailändska lagen kan du lätt förlora det på detta sättet. Hur som helst så fungerar detta bra för de flesta, och är av den anledningen det enklaste och mest vanliga sättet att köpa eller bygga ett hus i Thailand.

Det andra sättet du har är att vara den som bildar ett företag i Thailand. I det fallet kommer ditt företag att kunna äga både land och huset du köper eller bygger. Dock kommer det inte att vara du som äger ditt företag fullt ut. Här ska det enligt regelverket vara 51 % thailändskt ägarskap och du kan äga 49 % av företaget. Hur som helst finns det starkare och svagare aktier och då löser du problemet med bestämmanderätten på det sättet. Det är också ett mycket vanligt sätt att äga ett hus i Thailand.

När du kommer till de mera avancerade sätten att köpa, bygga och äga ett hus i Thailand, så kommer du till att vara den som är resident i Thailand. Detta är dock en lång process, och för att få denna status måste du ha bott minst fem år i Thailand utan uppehåll med samma visa, samt att du kommer att få betala cirka 50 000 kronor för att erhålla denna status. Ett annat sätt är att ingå i systemet som kallas för Board of Investment, BOI, vilket då betyder att du måste investera minst 10 miljoner bath i ett godkänt projekt i Thailand.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *